Giới thiệu » Giá trị cốt lõi


                                           1. Công nghệ, tốc độ, hiệu quả, lợi ích khách hàng

2. Đầu tư tập trung

3. Tôn trọng sự khác biệt

4. Hiểu rõ sức mạnh phục vụ khi có đủ khả năng

5. Coi trọng sự trung thành, tập thể đoàn kết, cộng đồng nhân văn

6. Kỷ luật tổ chức, tuân thủ pháp luật

7. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khát vọng của tinh thần tập thể

 

Copyright © 2015 CƯỜNG THỊNH LAND. All rights reserved

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CƯỜNG THỊNH LAND

Địa chỉ : 51 (R4-02) Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7
Hotline : 0909.415.499 Mr Cường / 0903.847.589 Ms Ngọc
Email : ngoctruong0107@gmail.com
 
Tweet