Giới thiệu » Sứ mệnh


1. Đối với thị trường

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mang tính sáng tạo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng
       

2. Đối với nhân viên
  • Xây dựng môi trường làm việc công nghệ - chuyên nghiệp – năng động – sáng tạo
  • Luôn tiếp sức năng lượng đánh thức tiềm năng của nhân viên giúp nhân viên phát huy khả năng, dám sống và làm việc với cường độ cao nhất
  • Tạo cơ hội cho nhân viên thử sức với vai trò lãnh đạo, phát triển công bằng cho tất cả nhân viên


3. Đối với xã hội
Lợi ích doanh nghiệp sẽ song song lợi ích xã hội, đóng góp tích cực hướng tới cộng đồng, thể hiện tinh thần công dân đất nước và toàn nhân loại.

Copyright © 2015 CƯỜNG THỊNH LAND. All rights reserved

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CƯỜNG THỊNH LAND

Địa chỉ : 51 (R4-02) Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7
Hotline : 0909.415.499 Mr Cường / 0903.847.589 Ms Ngọc
Email : ngoctruong0107@gmail.com
 
Tweet